Ngày Coffee Và Suy Tư!

Hai tuần sau khi chuyến đi phát phát quà thiện nguyện cho người vô gia cư 2/5/2016. Và hôm nay là một ngày mưa. Tôi ngồi trong một góc …