Mồ côi

Đêm quá nửa rồi, phố vắng chẳng còn ai Hiên nhà hắt hiu, đèn đường soi bóng em liêu xiêu với gió Mưa trút liên hồi, nước dâng lên …