Chia sẻ của 1 TNV

Cũng phát cho nhiều cô chú như thế này, cũng nghe nhiều câu chuyện về hoàn cảnh từng người. Nhưng trao quà mà người ta miệng thì lắp bắp …