Chia sẻ của 1 TNV

2

Cũng phát cho nhiều cô chú như thế này, cũng nghe nhiều câu chuyện về hoàn cảnh từng người.
Nhưng trao quà mà người ta miệng thì lắp bắp “Xin cám ơn, Xin cám ơn ..” còn tay và đầu thì gập lia lịa lạy sống mình thì có lẽ đây là lần đầu tiên…..
Nghẹn lời

6 Comments

  1. JefferyElest 02/10/2017
  2. JameCok 12/10/2017
  3. JameCok 24/11/2017
  4. PhilipLub 29/11/2017
  5. LiaNoupen 06/02/2018

Leave a Reply