Chuyên mục: Cảm nhận

Mồ côi

Đêm quá nửa rồi, phố vắng chẳng còn ai Hiên nhà hắt hiu, đèn đường soi bóng em liêu xiêu với gió Mưa trút liên hồi, nước dâng lên …