Bánh Bông Lan Yêu Thương

Chào cả nhà, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!
Tuần vừa qua, Lửa Xanh rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ 60 phần bánh bông lan trứng muối. Mỗi phần bánh bạn đặt mua, là bạn đang gián tiếp trao tặng một cái bánh trung thu cho các em nhỏ khó khăn rồi đó. Chỉ 30k/phần, nhưng giá trị tinh thần và giá trị sẻ chia rất lớn ạ 🙂
****Tuần này, Lửa Xanh tiếp tục chặng đường của mình, trao bông lan để nhận về yêu thương và mang yêu thương đó đến vùng núi xa xôi.
Một phần bánh chỉ 30k, 2 cái bánh bông lan thơm ngon do chính tay một bạn Lửa Xanh làm homemade, rất thơm ngon (theo như nhận xét của mọi người).
****Làm sao để có bánh??? Bạn chỉ cần cmt tên người nhận, sdt, địa chỉ giao bánh và số lượng. Lửa Xanh sẽ giao tận tay bạn 😉
****Tụi mình sẽ chốt đơn hàng vào thứ 4 (2/8) và trưa thứ 5 (3/8) và giao vào thứ 6, t7.
Rất mong mọi người ủng hộ vì mình cần tới 500 cái bánh trung thu lận 🙂))

294 Comments

 1. Kennethbum 04/01/2018
 2. AaronReape 04/01/2018
 3. AlfredGom 04/01/2018
 4. Kennethbum 05/01/2018
 5. AlfredGom 05/01/2018
 6. AaronReape 05/01/2018
 7. AaronReape 05/01/2018
 8. AaronReape 05/01/2018
 9. BennyErorm 05/01/2018
 10. Kennethbum 05/01/2018
 11. AlfredGom 05/01/2018
 12. AaronReape 05/01/2018
 13. BennyErorm 05/01/2018
 14. BennyErorm 05/01/2018
 15. AaronReape 05/01/2018
 16. AlfredGom 05/01/2018
 17. AaronReape 05/01/2018
 18. Kennethbum 05/01/2018
 19. AaronReape 05/01/2018
 20. AaronReape 05/01/2018
 21. BrettDub 05/01/2018
 22. BennyErorm 05/01/2018
 23. AaronReape 05/01/2018
 24. AlfredGom 06/01/2018
 25. AaronReape 06/01/2018
 26. AaronReape 06/01/2018
 27. AaronReape 06/01/2018
 28. AaronReape 06/01/2018
 29. Charlesneile 06/01/2018
 30. BennyErorm 06/01/2018
 31. AlfredGom 06/01/2018
 32. BennyErorm 06/01/2018
 33. AaronReape 06/01/2018
 34. AaronReape 06/01/2018
 35. Kennethbum 06/01/2018
 36. BennyErorm 06/01/2018
 37. AaronReape 06/01/2018
 38. BennyErorm 07/01/2018
 39. AlfredGom 07/01/2018
 40. BennyErorm 07/01/2018
 41. AaronReape 07/01/2018
 42. BennyErorm 07/01/2018
 43. BennyErorm 07/01/2018
 44. AlfredGom 07/01/2018
 45. Charlesneile 07/01/2018
 46. BennyErorm 07/01/2018
 47. BrettDub 07/01/2018
 48. Kennethbum 07/01/2018
 49. AlfredGom 07/01/2018
 50. AaronReape 07/01/2018
 51. Charlesneile 07/01/2018
 52. Kennethbum 07/01/2018
 53. BennyErorm 07/01/2018
 54. AlfredGom 08/01/2018
 55. BrettDub 08/01/2018
 56. BennyErorm 08/01/2018
 57. AaronReape 08/01/2018
 58. BennyErorm 08/01/2018
 59. AaronReape 08/01/2018
 60. AaronReape 08/01/2018
 61. AlfredGom 08/01/2018
 62. AaronReape 08/01/2018
 63. AaronReape 08/01/2018
 64. Kennethbum 08/01/2018
 65. AaronReape 08/01/2018
 66. AaronReape 08/01/2018
 67. AaronReape 08/01/2018
 68. AlfredGom 08/01/2018
 69. AaronReape 08/01/2018
 70. BennyErorm 08/01/2018
 71. AlfredGom 08/01/2018
 72. BennyErorm 08/01/2018
 73. AlfredGom 09/01/2018
 74. AaronReape 09/01/2018
 75. BennyErorm 09/01/2018
 76. AaronReape 09/01/2018
 77. Charlesneile 09/01/2018
 78. BennyErorm 09/01/2018
 79. BrettDub 09/01/2018
 80. BennyErorm 09/01/2018
 81. AaronReape 09/01/2018
 82. Charlesneile 09/01/2018
 83. AaronReape 09/01/2018
 84. AaronReape 09/01/2018
 85. AaronReape 09/01/2018
 86. BrettDub 09/01/2018
 87. AaronReape 09/01/2018
 88. AlfredGom 10/01/2018
 89. AaronReape 10/01/2018
 90. AaronReape 10/01/2018
 91. Kennethbum 10/01/2018
 92. AaronReape 10/01/2018
 93. BennyErorm 10/01/2018
 94. Charlesneile 10/01/2018
 95. AaronReape 10/01/2018
 96. Charlesneile 10/01/2018
 97. AaronReape 10/01/2018
 98. BrettDub 10/01/2018
 99. AaronReape 10/01/2018
 100. AlfredGom 10/01/2018
 101. AaronReape 11/01/2018
 102. BrettDub 11/01/2018
 103. Charlesneile 11/01/2018
 104. AaronReape 11/01/2018
 105. AaronReape 11/01/2018
 106. AaronReape 11/01/2018
 107. AaronReape 11/01/2018
 108. Stewartset 11/01/2018
 109. AaronReape 11/01/2018
 110. Charlesneile 11/01/2018
 111. BennyErorm 11/01/2018
 112. BrettDub 11/01/2018
 113. Kennethbum 11/01/2018
 114. AaronReape 12/01/2018
 115. Kennethbum 12/01/2018
 116. Charlesneile 12/01/2018
 117. Kennethbum 12/01/2018
 118. BennyErorm 12/01/2018
 119. AaronReape 12/01/2018
 120. AaronReape 12/01/2018
 121. BennyErorm 12/01/2018
 122. Stewartset 12/01/2018
 123. AlfredGom 12/01/2018
 124. AaronReape 12/01/2018
 125. Kennethbum 12/01/2018
 126. AlfredGom 12/01/2018
 127. AlfredGom 12/01/2018
 128. Charlesneile 12/01/2018
 129. AaronReape 13/01/2018
 130. BillyGek 13/01/2018
 131. Charlesneile 13/01/2018
 132. AlfredGom 13/01/2018
 133. Kennethbum 13/01/2018
 134. BrettDub 13/01/2018
 135. AaronReape 13/01/2018
 136. AaronReape 13/01/2018
 137. AaronReape 13/01/2018
 138. AlfredGom 13/01/2018
 139. BennyErorm 13/01/2018
 140. Kennethbum 13/01/2018
 141. AaronReape 13/01/2018
 142. Stewartset 13/01/2018
 143. BennyErorm 13/01/2018
 144. Charlesneile 13/01/2018
 145. AlfredGom 14/01/2018
 146. Kennethbum 14/01/2018
 147. BillyGek 14/01/2018
 148. AlfredGom 14/01/2018
 149. AaronReape 14/01/2018
 150. BillyGek 14/01/2018
 151. AlfredGom 14/01/2018
 152. Charlesneile 14/01/2018
 153. AlfredGom 14/01/2018
 154. BrettDub 14/01/2018
 155. Kennethbum 14/01/2018
 156. AaronReape 14/01/2018
 157. AaronReape 14/01/2018
 158. Kennethbum 14/01/2018
 159. AaronReape 14/01/2018
 160. BennyErorm 14/01/2018
 161. AaronReape 14/01/2018
 162. AaronReape 14/01/2018
 163. AaronReape 14/01/2018
 164. AlfredGom 14/01/2018
 165. Kennethbum 14/01/2018
 166. AaronReape 15/01/2018
 167. Stewartset 15/01/2018
 168. AaronReape 15/01/2018
 169. Charlesneile 15/01/2018
 170. Kennethbum 15/01/2018
 171. AlfredGom 15/01/2018
 172. AaronReape 15/01/2018
 173. AaronReape 15/01/2018
 174. Charlesneile 15/01/2018
 175. AaronReape 16/01/2018
 176. AaronReape 16/01/2018
 177. AaronReape 16/01/2018
 178. BennyErorm 16/01/2018
 179. BennyErorm 16/01/2018
 180. Charlesneile 16/01/2018
 181. BennyErorm 16/01/2018
 182. AaronReape 16/01/2018
 183. AaronReape 16/01/2018
 184. BennyErorm 16/01/2018
 185. BennyErorm 16/01/2018
 186. Kennethbum 16/01/2018
 187. Kennethbum 16/01/2018
 188. AaronReape 16/01/2018
 189. AlfredGom 16/01/2018
 190. AaronReape 16/01/2018
 191. AlfredGom 17/01/2018
 192. AaronReape 17/01/2018
 193. AaronReape 17/01/2018
 194. AaronReape 17/01/2018
 195. AaronReape 17/01/2018
 196. Charlesneile 17/01/2018
 197. AaronReape 17/01/2018
 198. AlfredGom 17/01/2018
 199. BennyErorm 17/01/2018
 200. Kennethbum 17/01/2018
 201. BennyErorm 17/01/2018
 202. AaronReape 17/01/2018
 203. AlfredGom 17/01/2018
 204. AaronReape 18/01/2018
 205. AlfredGom 18/01/2018
 206. AlfredGom 18/01/2018
 207. Kennethbum 18/01/2018
 208. BennyErorm 18/01/2018
 209. AlfredGom 18/01/2018
 210. BennyErorm 18/01/2018
 211. AaronReape 18/01/2018
 212. AaronReape 18/01/2018
 213. AlfredGom 18/01/2018
 214. AaronReape 18/01/2018
 215. Kennethbum 18/01/2018
 216. Kennethbum 18/01/2018
 217. AaronReape 18/01/2018
 218. AaronReape 18/01/2018
 219. BennyErorm 18/01/2018
 220. Charlesneile 18/01/2018
 221. AaronReape 18/01/2018
 222. AaronReape 19/01/2018
 223. AaronReape 19/01/2018
 224. Kennethbum 19/01/2018
 225. AaronReape 19/01/2018
 226. Kennethbum 19/01/2018
 227. AaronReape 19/01/2018
 228. AlfredGom 19/01/2018
 229. BennyErorm 19/01/2018
 230. AlfredGom 19/01/2018
 231. Kennethbum 19/01/2018
 232. AaronReape 20/01/2018
 233. BennyErorm 20/01/2018
 234. AaronReape 20/01/2018
 235. BennyErorm 20/01/2018
 236. AaronReape 20/01/2018
 237. AaronReape 20/01/2018
 238. AaronReape 20/01/2018
 239. AaronReape 21/01/2018
 240. AaronReape 21/01/2018
 241. AaronReape 21/01/2018
 242. Kennethbum 21/01/2018
 243. AaronReape 21/01/2018
 244. BennyErorm 21/01/2018
 245. AaronReape 21/01/2018
 246. AaronReape 21/01/2018
 247. AaronReape 21/01/2018
 248. AaronReape 21/01/2018
 249. Kennethbum 05/02/2018
 250. Kennethbum 07/02/2018
 251. exether 08/03/2018
 252. enatCiff 11/03/2018
 253. lecalbuM 13/03/2018
 254. siropmangosteenrukt 20/03/2018
 255. AaronReape 01/04/2018
 256. AaronReape 01/04/2018
 257. BennyErorm 01/04/2018
 258. AaronReape 01/04/2018
 259. AlfredGom 01/04/2018
 260. AlfredGom 01/04/2018
 261. Kennethbum 01/04/2018
 262. AlfredGom 01/04/2018
 263. BennyErorm 01/04/2018
 264. AaronReape 01/04/2018
 265. AaronReape 01/04/2018
 266. AaronReape 01/04/2018
 267. BennyErorm 01/04/2018
 268. Stewartset 01/04/2018
 269. BennyErorm 02/04/2018
 270. AaronReape 02/04/2018
 271. Billyroove 27/02/2020
 272. Jasonaxolo 03/07/2021
 273. RitaHeeby 08/07/2021
 274. Matthewtook 06/10/2022
 275. Loratadine gon 13/10/2022
 276. Hyzaar gon 14/10/2022
 277. Irbesartan gon 17/10/2022
 278. Cefuroxime gon 20/10/2022
 279. Tricor gon 30/10/2022
 280. Warfarin gon 03/11/2022
 281. Lasix gon 06/11/2022

Leave a Reply